Vanuit het programma, de stedenbouwkundige context, de vraagstelling, de financiële kaders en de regelgeving ontstaat steeds de oplossing.

Een traject waarin verschillende modellen gewogen worden leidt uiteindelijk tot het resultaat. Hierin zien we onze rol vooral als die van teamspeler en bruggenbouwer. Onderliggend is steeds dezelfde houding aanwezig. We willen graag samen met u komen tot een optimaal resultaat
.